Приложение на индукционното нагряване в храните

Приложение на индукционното нагряване в хранително-вкусовата промишленост Индукционното отопление е технология за електромагнитно нагряване, която има няколко предимства като висока безопасност, мащабируемост и висока енергийна ефективност. Прилага се от дълго време в обработката на метали, медицински приложения и готвене. Въпреки това, приложението на тази технология в хранително-вкусовата промишленост все още е в... Прочети повече

Индукционно отопление PDF

Индукционно нагряване •Работи като трансформатор (понижаващ трансформатор – ниско напрежение и висок ток) – принцип на електромагнитна индукция. Предимства на индукционно нагряване • Не е необходим контакт между обработвания детайл и индукционната намотка като източник на топлина • Топлината е ограничена до локализирани зони или повърхностни зони, непосредствено съседни на намотката. • … Прочети повече

Индукционно отопление Basic

Основи на индукционното отопление

Индукционното нагряване е процесът на нагряване на електропроводим обект (обикновено метал) чрез електромагнитна индукция, чрез топлина, генерирана в обекта от вихрови токове.

как работи индукционното отопление?

Източник на високочестотно електричество се използва за задвижване на голям променлив ток през индукционна бобина. Това индукционна нагревателна намотка е известен като работната намотка. Вижте обратната снимка.
Преминаването на ток през това индукционна нагревателна намотка генерира много интензивно и бързо променящо се магнитно поле в пространството в работната намотка. Загретият детайл се поставя в това силно променливо магнитно поле.
В зависимост от естеството на материала на детайла се случват редица неща ...
Променливото магнитно поле предизвиква токов поток в проводимата детайла. Разположението на работната намотка и детайла може да се разглежда като електрически трансформатор. Работната намотка е като основната, в която се подава електрическа енергия, а детайлът е като един оборот, който е късо съединение. Това води до протичане на огромни течения през детайла. Те са известни като вихрови токове.
В допълнение към това, използваната висока честота Индукционно нагряване Приложението води до появата на феномен, наречен ефект на кожата. Този ефект на кожата принуждава променливия ток да тече в тънък слой към повърхността на детайла. Ефектът на кожата увеличава ефективната устойчивост на метала към преминаването на големия ток. Следователно тя значително увеличава индукционния нагревателен ефект на Индукционен нагревател причинени от тока, индуциран в детайла.

induction_heating_principle

Какво е индукционно нагряване?

Какво е индукционно нагряване?

Индукционно нагряване е процесът на нагряване на електропроводим обект (обикновено метал) електромагнитна индукция, където вихровите токове (наричани още токове на Фуко) се генерират в рамките на метала, а съпротивлението води до нагряване на метала от джоул. около намотката, циркулиращият ток (индуциран, ток, вихрови ток) се генерира в детайла (проводящ материал), топлината се получава, когато вихровият ток протича в зависимост от устойчивостта на материала.Основните принципи на индукционното нагряване са били разбрани и приложени към производството от 1920s. По време на Втората световна война технологията се развива бързо, за да отговори на неотложните военни изисквания за бърз и надежден процес за втвърдяване на металните части на двигателя. Съвсем наскоро фокусът върху технологиите за производство на постно и акцентът върху подобрения контрол на качеството доведе до преоткриване на индукционната технология, заедно с развитието на точно контролирани, всички твърдотелни индукционни захранвания.

induction_heating_principle
induction_heating_principle

Как работи индукционното отопление?

An Индукционен нагревател (за всеки процес) се състои от индукционна намотка (или електромагнит), през който преминава високочестотен променлив ток (АС). Топлината може да се генерира и от загуби на магнитна хистерезис в материали, които имат значителна относителна пропускливост. Използваната честота на променлив ток зависи от размера на обекта, вида на материала, свързването (между работната намотка и обекта, който се нагрява) и дълбочината на проникване. Високочестотното индукционно нагряване е процес, който се използва за свързване, втвърдяване или омекотяване на метали или други проводими материали. За много съвременни производствени процеси, индукционното нагряване предлага атрактивна комбинация от скорост, последователност и контрол.

Какво представляват приложенията за индукционно отопление

Индукционно нагряване е бърза, чиста, незамърсяваща форма на отопление, която може да се използва за нагряване на метали или промяна на свойствата на проводящия материал. Самата бобина не се нагрява и нагряващият ефект е под контрол. Твърдата транзисторна технология е направила индукционното нагряване много по-лесно, рентабилно за отопление за приложения, включително запояване и запояване, индукционна топлинна обработка, индукционно топене, индукционно коване и др.

=