Решение за високочестотно индукционно заваряване на шевове за тръбопроводната промишленост.

=