Приложение на индукционното нагряване в храните

Приложение на индукционното нагряване в хранително-вкусовата промишленост

Индукционно нагряване е технология за електромагнитно отопление, която има няколко предимства като висока безопасност, мащабируемост и висока енергийна ефективност. Прилага се от дълго време в обработката на метали, медицински приложения,
и готвене. Въпреки това, прилагането на тази технология в хранително-вкусовата промишленост все още е в ранен етап. Целите на тази статия бяха да прегледа основи на индукционно нагряване технология и факторите, влияещи върху нейното представяне, и да оцени състоянието на приложението на тази технология в хранително-вкусовата промишленост. Представени са и изследователските нужди и бъдещите перспективи на тази технология в хранително-вкусовата промишленост. Въпреки че са налични няколко патента за използване на индукционно нагряване за обработка на хранителни материали, все още има нужда от генериране на повече научни данни за дизайна, производителността и енергийната ефективност на технологията за индукционно нагряване, която да се прилага в различни операции на агрегата, като сушене , пастьоризация, стерилизация и печене в хранително-вкусовата промишленост. Необходим е за оптимизиране на различни конструктивни и работни параметри, като честота на приложен ток, вид на материала на оборудването, размер и конфигурация на оборудването и конфигурации на бобината. Липсва информация за ефекта на индукционното нагряване върху сетивното и хранителното качество на различните хранителни материали.


Необходими са и изследвания за сравняване на ефективността на индукционното отопление и други технологии за отопление, като напр
инфрачервено, микровълново и омично отопление за приложения в хранително-вкусовата промишленост.

Приложение на индукционното нагряване в хранително-вкусовата промишленост и готвене