Индукционното втвърдяване е процес на втвърдяване на материали с помощта на електромагнитна индукция. Това включва нагряване на проводящ материал чрез подлагането му на променливо магнитно поле, което причинява нагряване на материала поради съпротивлението на материала спрямо потока на електрически ток. Този процес обикновено се използва в индустриални приложения за втвърдяване на лепила, покрития и други материали.

=