Машината за индукционно закаляване се използва основно за закаляване на повърхността на вала, обработка за втвърдяване на щифтове, повърхност за индукционно закаляване на валци и процес на закаляване на мечки за увеличаване на твърдостта и чупливостта на частта.

=