Как работи индукционното отопление?

Индукционно нагряване е метод без нагряване без пламък, който може да превърне прецизно дефинирания участък от метална вишнево червено за секунди. Как е възможно?

Как работи индукционното отопление?

Променливият ток, протичащ през индукционна бобина, генерира магнитно поле. Силата на полето варира в зависимост от силата на тока, преминаващ през серпентината. Полето е съсредоточено в областта, затворена от бобината; а величината му зависи от силата на тока и броя на завъртанията в бобината. (Фиг. 1) Вихровите токове се индуцират във всеки електропроводим обект - например метален прът - поставен вътре в индукционната бобина. Феноменът на съпротивление генерира топлина в зоната, в която текат вихрови токове. Увеличаването на силата на магнитното поле увеличава топлинния ефект. Въпреки това, общият топлинен ефект също се влияе от магнитните свойства на обекта и разстоянието между него и намотката. (Фиг. 2) Вихровите токове създават свое собствено магнитно поле, което се противопоставя на оригиналното поле, създадено от бобината. Тази противоположност предотвратява незабавното проникване на първоначалното поле до центъра на обекта, затворен от бобината. Вихровите течения са най-активни близо до повърхността на обекта, който се нагрява, но значително отслабват по отношение на центъра. (Фиг. 3) Разстоянието от повърхността на нагретия обект до дълбочината, където плътността на тока пада до 37%, е дълбочината на проникване. Тази дълбочина се увеличава в зависимост от намаляването на честотата. Ето защо е важно да се избере правилната честота, за да се постигне желаната дълбочина на проникване.

Какво е индукционно нагряване?

Какво е индукционно нагряване?

Индукционно нагряване е процесът на нагряване на електропроводим обект (обикновено метал) електромагнитна индукция, където вихровите токове (наричани още токове на Фуко) се генерират в рамките на метала, а съпротивлението води до нагряване на метала от джоул. около намотката, циркулиращият ток (индуциран, ток, вихрови ток) се генерира в детайла (проводящ материал), топлината се получава, когато вихровият ток протича в зависимост от устойчивостта на материала.Основните принципи на индукционното нагряване са били разбрани и приложени към производството от 1920s. По време на Втората световна война технологията се развива бързо, за да отговори на неотложните военни изисквания за бърз и надежден процес за втвърдяване на металните части на двигателя. Съвсем наскоро фокусът върху технологиите за производство на постно и акцентът върху подобрения контрол на качеството доведе до преоткриване на индукционната технология, заедно с развитието на точно контролирани, всички твърдотелни индукционни захранвания.

induction_heating_principle
induction_heating_principle

Как работи индукционното отопление?

An Индукционен нагревател (за всеки процес) се състои от индукционна намотка (или електромагнит), през който преминава високочестотен променлив ток (АС). Топлината може да се генерира и от загуби на магнитна хистерезис в материали, които имат значителна относителна пропускливост. Използваната честота на променлив ток зависи от размера на обекта, вида на материала, свързването (между работната намотка и обекта, който се нагрява) и дълбочината на проникване. Високочестотното индукционно нагряване е процес, който се използва за свързване, втвърдяване или омекотяване на метали или други проводими материали. За много съвременни производствени процеси, индукционното нагряване предлага атрактивна комбинация от скорост, последователност и контрол.

Какво представляват приложенията за индукционно отопление

Индукционно нагряване е бърза, чиста, незамърсяваща форма на отопление, която може да се използва за нагряване на метали или промяна на свойствата на проводящия материал. Самата бобина не се нагрява и нагряващият ефект е под контрол. Твърдата транзисторна технология е направила индукционното нагряване много по-лесно, рентабилно за отопление за приложения, включително запояване и запояване, индукционна топлинна обработка, индукционно топене, индукционно коване и др.