Защо да изберете индукционно отопление и какви са неговите предимства

Защо да изберете индукционно отопление и какви са неговите предимства

Предимства на индукционното нагряване

какви са предимствата на индукционното нагряване, спояване, втвърдяване, топене и коване и т.н.?

Защо да изберете индукционно нагряване За открит пламък, конвекция, лъчист или друг метод за отопление?

* Бързо нагряване

Индукционно нагряване се индуцира в самата част чрез променлив електрически ток. В резултат на това процентът на изкривяване, изкривяване и отхвърляне на продукта е сведен до минимум. За максимално качество на продукта, частта може да бъде изолирана в затворена камера с вакуум, инертна или редуцираща атмосфера, за да се елиминират ефектите от окисляването. Производствените нива могат да бъдат максимизирани, тъй като индукцията работи толкова бързо; топлината се развива директно и незабавно (> 2000º F. за <1 секунда) вътре в частта. Стартирането е практически мигновено; не е необходим цикъл на загряване или охлаждане. Индукционният процес на нагряване може да завърши на производствения етаж, до студената или гореща машина за формоване, вместо да изпраща партиди части до отдалечена зона на пещта или подизпълнител. Например, процес на спояване или запояване, който преди това е изисквал отнемащ време, офлайн режим на партидно отопление, вече може да бъде заменен с непрекъсната производствена система от един детайл.

* Отоплителна система

Индукционното нагряване елиминира несъответствията и свързаните с тях проблеми с качеството
с открит пламък, факелно отопление и други методи. След като системата е правилно калибрирана и настроена, няма предположение или вариант; отоплителният модел е повторяем и последователен. С модерните твърдотелни системи, прецизният температурен контрол осигурява еднакви резултати; мощността може да бъде незабавно включена или изключена. С контрол на температурата в затворен контур, напреднал индукционни отоплителни системи имат способността да измерват температурата на всяка отделна част. Могат да се установят специфични скорости за увеличаване, задържане и намаляване и да се записват данни за всяка изпълнена част.

* Отопление Чисто

Индукционни отоплителни системи не изгарят традиционните изкопаеми горива; индукцията е чист, незамърсяващ процес, който ще помогне за опазването на околната среда. Индукционната система подобрява условията на работа на вашите служители, като елиминира дима, отпадна топлина, вредни емисии и силен шум. Отоплението е безопасно и ефективно, без открит пламък да застраши оператора или да замъгли процеса. Непроводимите материали не са засегнати и могат да бъдат разположени в непосредствена близост до нагревателната зона без повреда.

*Пестя енергия

Уморен от увеличаване на сметките за комунални услуги? Този уникален енергоефективен процес превръща до 90% от енергията, изразходвана енергия, в полезна топлина; Пещите за партиди обикновено са само енергийно ефективни 45%. И тъй като индукцията не изисква цикъл на загряване или охлаждане, топлинните загуби в режим на готовност се свеждат до минимум. Повторяемостта и последователността на индукционния процес го правят много съвместима с енергийно ефективните автоматизирани системи.

Какво е индукционно нагряване?

Какво е индукционно нагряване?

Индукционно нагряване е процесът на нагряване на електропроводим обект (обикновено метал) електромагнитна индукция, където вихровите токове (наричани още токове на Фуко) се генерират в рамките на метала, а съпротивлението води до нагряване на метала от джоул. около намотката, циркулиращият ток (индуциран, ток, вихрови ток) се генерира в детайла (проводящ материал), топлината се получава, когато вихровият ток протича в зависимост от устойчивостта на материала.Основните принципи на индукционното нагряване са били разбрани и приложени към производството от 1920s. По време на Втората световна война технологията се развива бързо, за да отговори на неотложните военни изисквания за бърз и надежден процес за втвърдяване на металните части на двигателя. Съвсем наскоро фокусът върху технологиите за производство на постно и акцентът върху подобрения контрол на качеството доведе до преоткриване на индукционната технология, заедно с развитието на точно контролирани, всички твърдотелни индукционни захранвания.

induction_heating_principle
induction_heating_principle

Как работи индукционното отопление?

An Индукционен нагревател (за всеки процес) се състои от индукционна намотка (или електромагнит), през който преминава високочестотен променлив ток (АС). Топлината може да се генерира и от загуби на магнитна хистерезис в материали, които имат значителна относителна пропускливост. Използваната честота на променлив ток зависи от размера на обекта, вида на материала, свързването (между работната намотка и обекта, който се нагрява) и дълбочината на проникване. Високочестотното индукционно нагряване е процес, който се използва за свързване, втвърдяване или омекотяване на метали или други проводими материали. За много съвременни производствени процеси, индукционното нагряване предлага атрактивна комбинация от скорост, последователност и контрол.

Какво представляват приложенията за индукционно отопление

Индукционно нагряване е бърза, чиста, незамърсяваща форма на отопление, която може да се използва за нагряване на метали или промяна на свойствата на проводящия материал. Самата бобина не се нагрява и нагряващият ефект е под контрол. Твърдата транзисторна технология е направила индукционното нагряване много по-лесно, рентабилно за отопление за приложения, включително запояване и запояване, индукционна топлинна обработка, индукционно топене, индукционно коване и др.