наръчник за индукционно нагряване на вихров ток

PDF наръчник за индукционно нагряване на вихров ток Както индукционното нагряване, така и тестването на вихрови токове работят с бобини, генератори, променлив ток и променливо напрежение, честоти, сила на полето и индукционен закон. Противно на нагряването на тестовите части, тестът с вихров ток изобщо не иска да нагрява частите, а иска да ги изследва за металургичния им... Прочети повече

ИНДУКЦИОННО НАГРЕВАНЕ ЗА ПОВЪРХНОСТНО ЗАКАЛЕНИЕ

Кинетиката на индукционното нагряване за повърхностно закаляване на стоманата зависи от фактори: 1) които предизвикват промени в електрическите и магнитните параметри на стоманите в резултат на повишената температура (тези промени водят до промени в количеството погълната топлина при даден интензитет на електрическото поле при дадена индукция ... Прочети повече

Индукционно отопление PDF

Индукционно нагряване •Работи като трансформатор (понижаващ трансформатор – ниско напрежение и висок ток) – принцип на електромагнитна индукция. Предимства на индукционно нагряване • Не е необходим контакт между обработвания детайл и индукционната намотка като източник на топлина • Топлината е ограничена до локализирани зони или повърхностни зони, непосредствено съседни на намотката. • … Прочети повече

Преглед на топологията на индукционната отоплителна система

Преглед на топологията на системата за индукционно отопление Всички системи за индукционно нагряване са разработени с помощта на електромагнитна индукция, която е открита за първи път от Майкъл Фарадей през 1831 г. Електромагнитната индукция се отнася до явлението, при което електрически ток се генерира в затворена верига чрез флуктуацията на тока в друга верига, поставена след това към него. Основният принцип на… Прочети повече

Индукционно нагряване на алуминиеви заготовки

Индукционно нагряване на алуминиеви заготовки със свръхпроводящи намотки Индукционно нагряване на алуминиеви и медни заготовки Индукционното нагряване се прилага широко за нагряване на метали, тъй като е чист, бърз и в повечето случаи много енергийно ефективен метод. Променлив ток преминава през медните намотки на намотка, за да генерира променящо се във времето магнитно ... Прочети повече

Индукционно нагряване на цилиндрични немагнитни блокове

Индукционно нагряване на цилиндрични немагнитни блокове Моделира се индукционно нагряване на цилиндрични немагнитни заготовки чрез въртенето им в статично магнитно поле. Магнитното поле се произвежда от система от подходящо подредени постоянни магнити. Численият модел е решен чрез нашия собствен пълен адаптивен метод на крайните елементи от по-висок порядък в монолитна формулировка, т.е. и двете магнитни ... Прочети повече

Пластмасово инжекционно формоване с индукционно нагряване

Пластмасово инжекционно формоване с машина за индукционно нагряване Пластмасовото инжекционно формоване с индукционно нагряване изисква предварително загряване на формите до по-висока температура, за да се осигури правилното протичане или втвърдяване на инжекционно формования материал. Типичните методи за отопление, използвани в индустрията, са парно или резистивно отопление, но те са разхвърляни, неефективни и ненадеждни. Индукционното отопление е ... Прочети повече

Дизайн на индукционните намотки и основен PDF

Дизайн на индукционните нагревателни намотки и основен PDF В известен смисъл дизайнът на намотките за индукционно нагряване е изграден върху голям запас от емпирични данни, чието развитие произтича от няколко прости геометрични индуктори, като соленоидната намотка. Поради това дизайнът на намотките обикновено се основава на опит. Тази поредица от статии прави преглед на основните електрически ... Прочети повече

Изследвания и проектиране на IGBT захранване с индукционно отопление

Изследване и дизайн на IGBT захранване с индукционно отопление Въведение Технологията за индукционно отопление с предимството, което традиционните методи нямат, като висока ефективност на отопление, висока скорост, контролируема и лесна за реализация автоматизация, е модерна отоплителна технология и следователно има широк спектър на приложение в националната икономика и социалния живот. ... Прочети повече

Индукционни нагревателни лагери PDF

Развитието на възможностите на машините зависи от производството на лагери, които могат да работят при високи скорости на въртене. Модерен тип лагер, който се използва в машиностроенето, е индукционен нагревателен лагер. Този лагер има няколко предимства. Индукционните отоплителни лагери не се нуждаят от смазващо вещество. Няма механичен контакт ... Прочети повече