Високотемпературната пещ е специализирано оборудване, проектирано да издържа на екстремни температури и да осигурява контролирана нагряваща среда за различни промишлени процеси. Високотемпературните пещи играят решаваща роля в приложенията за термична обработка като отгряване, спояване, синтероване и темпериране. Те улесняват превръщането на суровините в готови продукти с подобрени механични свойства и подобрена структурна цялост.

=