Индукционно отопление PDF

Индукционно нагряване

Работи като трансформатор (Понижаващ трансформатор - ниско напрежение и висок ток)
– принцип на електромагнитна индукция

Предимства на индукционното отопление

Не се изисква контакт между обработвания детайл и индукционната намотка като източник на топлина
Топлината е ограничена до локализирана области или повърхностни зони, непосредствено съседни на бобината.
Променливият ток (ac) в индукционна намотка има невидимо силови поле (електромагнитни или поток) около себе си

Скорост на индукционно нагряване

Скоростта на нагряване на детайла зависи от:
Честота на индуцирания ток,
Интензитетът на индуцирания ток,
Специфичната топлина на материала (способност да абсорбира топлина),
Магнитната пропускливост на материала,
Съпротивлението на материала срещу протичането на тока.

induction_heating

=