Ръчно индукционно спояване на HVAC тръби на топлообменници

Бързо ръчно индукционно запояване HVAC тръби Система от топлообменници Индукционното запояване е процес на свързване на два или повече метала чрез индукционно нагряване. Индукционното нагряване използва електромагнитното поле, за да осигури топлина без контакт или пламък. Индукционното запояване е по-локализирано, повторяемо и по-лесно за автоматизиране в сравнение с традиционното запояване с горелка. Принципът на… Прочети повече

Приложение на индукционното нагряване в храните

Приложение на индукционното нагряване в хранително-вкусовата промишленост Индукционното отопление е технология за електромагнитно нагряване, която има няколко предимства като висока безопасност, мащабируемост и висока енергийна ефективност. Прилага се от дълго време в обработката на метали, медицински приложения и готвене. Въпреки това, приложението на тази технология в хранително-вкусовата промишленост все още е в... Прочети повече

Индукционно топлинно залагане за пружинна тел и найлонов прах

Индукционно топлинно залагане за пружинна тел и найлонов прах Топлинното залагане включва използване на индукционно нагряване в процеси, при които пластмасите променят състоянието си от твърдо в течно. Една често срещана употреба за това приложение е натискането на метална част в пластмасова част. Металът се нагрява с помощта на индукция до температура, по-висока от тази на... Прочети повече

Индукционно запояване на алуминиеви тръби

За да се повиши ефективността и да се намали топлинният ефект от нагряването на метала, се предлага технологията за индукционно спояване. Предимството на тази технология се състои основно в точното местоположение на подаваното отопление към споените фуги. Въз основа на резултатите от числената симулация беше възможно да се проектират параметрите, необходими за постигане на... Прочети повече

индукционен тръбен нагревател за течност

Индукционен тръбопроводен нагревател с термичен флуид Конвенционалните методи за отопление, като котли и машини за гореща преса, които изгарят въглища, гориво или друг материал, обикновено идват с недостатъци като ниска ефективност на отопление, висока цена, сложни процедури за поддръжка, замърсяване и опасна работна среда. Индукционното нагряване ефективно се справи с тези проблеми. Има следните предимства: -Висока топлинна ефективност; Запази… Прочети повече

индукционно нагряване термопроводима маслена система

Индукционно нагряване Топлопроводим нагревател на масло-индукционен флуид Конвенционалните методи за отопление, като котли и машини за гореща преса, които изгарят въглища, гориво или друг материал, обикновено идват с недостатъци като ниска ефективност на отопление, висока цена, сложни процедури за поддръжка, замърсяване и опасна работа заобикаляща среда. Индукционен топлопроводим маслен нагревател-Индуктивни флуидни нагреватели Как работи и предимства в... Прочети повече

дифузионна помпа с индукционно отопление с електромагнитен нагревател

индукционно отопление дифузионна помпа с електромагнитен нагревател Индукционно отопление дифузионна помпа-вакуумно покритие дифузионна помпа електромагнитен индукционен нагревател вместо резистентна нагревателна плоча може да спести колко електроенергия? Традиционната дифузионна помпа се загрява бавно, а също така има скъсани проводници, лесна за късо съединение, ниска надеждност и лесна повреда. Носи много… Прочети повече

Електромагнитно индукционен парогенератор

Електромагнитен индукционен парогенератор|Електромагнитни индукционни парни котли|индукционни отоплителни парни котли Това изобретение се отнася до индукционен котел за изпарена вода | индукционен парен котел|електромагнитен индукционен парогенератор, който работи с нискочестотен източник на променлив ток. По-конкретно, това изобретение се отнася до електромагнитно индукционен парен котел, който е компактен и високоефективен, като способен ... Прочети повече

принцип на електромагнитно индукционно нагряване

принцип на електромагнитно индукционно нагряване През 1831 г. Майкъл Фарадей открива електромагнитното индукционно нагряване. Основният принцип на индукционното нагряване е приложна форма на откритието на Фарадей. Факт е, че променливият ток, протичащ през верига, влияе върху магнитното движение на вторична верига, разположена близо до нея. Флуктуацията на тока вътре в първичната верига ... Прочети повече

изпарен воден котел с индукционно нагряване

изпарен воден котел с индукционно нагряване|индукционни парни котли| електромагнитни индукционни парогенератори|индукционни нагряващи парни котли Това изобретение се отнася до индукционен изпарен воден котел | индукционен парен котел|електромагнитен индукционен парогенератор, който работи с нискочестотен източник на променлив ток. По-конкретно, това изобретение се отнася до електромагнитно индукционен парен котел, който е компактен ... Прочети повече