Индукционно нагряване на цилиндрични немагнитни блокове

Индукционно нагряване на цилиндрични немагнитни блокове

Индукционно нагряване на цилиндрични немагнитни заготовки чрез въртенето им в статично магнитно поле. Магнитното поле се произвежда от система от подходящо подредени постоянни магнити. Численият модел е решен чрез нашия собствен пълен адаптивен метод на крайните елементи от по-висок порядък в монолитна формулировка, т.е. както магнитните, така и температурните полета се решават едновременно, при спазване на тяхното взаимно взаимодействие. В модела са включени всички основни нелинейности (проницаемост на феромагнитните части на системата, както и температурни зависимости на физическите параметри на нагретия метал). Методиката е илюстрирана с два примера, чиито резултати се обсъждат.

Индукционно нагряване на цилиндрични немагнитни блокове

=