ИНДУКЦИОННО НАГРЕВАНЕ ЗА ПОВЪРХНОСТНО ЗАКАЛЕНИЕ

Кинетиката на индукционното нагряване за повърхностно закаляване на стоманата зависи от фактори: 1) които предизвикват промени в електрическите и магнитните параметри на стоманите в резултат на повишената температура (тези промени водят до промени в количеството погълната топлина при даден интензитет на електрическото поле при даден индукционен ток) и 2) на фактори, които са отговорни за промяната на интензитета на електромагнитното поле по време на нагряване (т.е. промяна на тока в индуктора).

За първи път в нашия завод се използва индукционно нагряване при топлинна обработка на автомобилни части. През 1937-1938 г. в нашия завод в сътрудничество с персонала на лабораторията на В. П. Вологдин е разработено повърхностно закаляване на шийките на коляновия вал на двигателя ЗИС-5. Оборудването е монтирано като част от непрекъсната производствена линия, в която частите са подложени на механична обработка на полуавтоматичен високочестотен апарат. Повече от 61% от всички части на двигателите на автомобилите ~ae ZIL-164A и ZIL-157K са повърхностно закалени чрез индукционно нагряване.

Кинетиката на индукционното нагряване за повърхностно закаляване на стомана

Моля, активирайте JavaScript в браузъра си, за да попълните този формуляр.
=