Теория на индукционното нагряване PDF

ИНДУКЦИОННО ОТОПЛЕНИЕ за първи път беше отбелязано, когато беше установено, че топлината се произвежда в намотки на трансформатори и двигатели, както е споменато в глава „Топлинна обработка на метали“ в тази книга. Съответно беше изучена теорията за индукционното нагряване, така че двигателите и трансформаторите да бъдат изградени за максимална ефективност чрез минимизиране на загубите при отопление. Разработването на високочестотни индукционни източници на енергия осигурява начин за използване на индукционно загряване за повърхностно втвърдяване. Ранното използване на индукцията включва опит и грешки с изградени лични познания за конкретни
приложения, но липса на разбиране на принципи на индукционно отопление. През годините разбирането на основните принципи се разширява, като понастоящем се разширява в компютърното моделиране на отоплителни приложения и процеси. Познаването на тези основни теории за индукционно нагряване помага да се разбере приложението на индукционното нагряване, както се прилага при индукционна топлинна обработка. Индукционното нагряване възниква поради електромагнитни силови полета, произвеждащи електрически ток в част. Частите се нагряват поради съпротивлението на потока на този електрически ток ...

[pdf-embedder url = ”https://dw-inductionheater.com/wp-content/uploads/2020/05/induction_heating_theory.pdf”]

индукция_гряване_теория