Основи на индукционното отопление PDF

Индукционното отопление основни физически принципи

Характеристики на индукционно нагряване
• Висока температура в детайла (в повечето
случаи).
• Висока плътност на мощността за кратко време на нагряване
(в много приложения).
• Висока честота (в много приложения).
• Топлинните източници са вътре в детайла.

Основи на индукционното отопление

Индукционно-отоплителни основи.pdf

=