Индукционни нагревателни лагери PDF

Развитието на възможностите на машините зависи от производството на лагери, които могат да работят с висока скорост на въртене. Модерен тип лагер, който се използва в механичната промишленост, е индукционен нагревателен лагер. Този лагер има няколко предимства. Индукционни нагревателни лагери не се нуждаят от смазващо вещество. Няма механичен контакт между работните части на лагера. Работи безшумно с малко триене. Животът на този лагер е много по-дълъг от този на конвенционалния.
Аналитичните методи за анализ на термоелектрични проблеми в индукционните лагери не са удобни.
За представения модел използваме метода на крайните елементи за извършване на изчисления. Нагряването на индукционните лагери трябва да бъде внимателно изследвано, когато разликата между работните части е малка, тъй като повишаването на температурата може да доведе до захващане на лагера

индукционни лагери за отопление