процес на индукционно отопление с инертен газ и вакуумна технология

процес на индукционно отопление с инертен газ и вакуумна технология

Специалните материали или областите на приложение изискват специална обработка.

Потокът, използван по време на конвенционалния процес на индукционно спояване, често е причина за корозия и изгаряния на детайла. Включванията на потока също могат да доведат до влошаване на свойствата на компонента. Освен това, поради съществуващия кислород в атмосферата се получава обезцветяване на детайла.

Тези проблеми могат да бъдат избегнати при спояване под инертен газ или вакуум. Методът на инертните газове може да се комбинира много добре с индуктивното нагряване, тъй като по време на индукционното спояване под защитен газ няма открит пламък и условията, свързани с потока, могат да бъдат по-добре контролирани.