Дизайн на намотки за индукционно нагряване

Без значение от каква форма, размер или стил се нуждаете от индукционни намотки, ние можем да ви помогнем! Ето само няколко от стотиците дизайни на индукционни нагревателни бобини сме работили с. Палачинкови намотки, спираловидни намотки, концентраторни намотки…квадратни, кръгли и правоъгълни тръби…Еднооборотни, петооборотни, дванадесет оборота…под 0.10″ ID до над 5′ ID…за вътрешно или външно отопление. Каквито и да са вашите изисквания, изпратете ни вашите чертежи и спецификации за бърза оферта. Ако сте нов за индукционно отопление/индуктори, изпратете ни вашите части за безплатна оценка.

В известен смисъл дизайнът на бобината за индукционно нагряване е изграден върху голям запас от емпирични данни, чието развитие произтича от няколко прости геометрии на индуктор, като например соленоидната намотка. Поради това дизайнът на бобините обикновено се основава на опит. Тази серия от статии прави преглед на основните електрически съображения при проектирането на индуктори и описва някои от най-често използваните бобини.

Основни съображения за проектиране на индукционни бобини
- индуктор е подобен на първичен трансформатор, а детайлът е еквивалентен на вторичен трансформатор (фиг.1). Следователно, някои от характеристиките на трансформаторите са полезни при разработването на насоки за проектиране на бобини. Една от най-важните характеристики на трансформаторите е фактът, че ефективността на свързване между намотките е обратно пропорционална на квадрата на разстоянието между тях. Освен това токът в първичната част на трансформатора, умножен по броя на първичните завои , е равно на тока във вторичния ток, умножен по броя на вторичните завои. Поради тези връзки има няколко условия, които трябва да се имат предвид при проектирането на всяка намотка за индукционно нагряване:
1) Бобината трябва да бъде прикачена към частта възможно най-близо за максимален енергиен трансфер. Желателно е най-големият възможен брой линии на магнитния поток да пресичат детайла в областта, която ще се нагрява. По-плътният поток в тази точка, по-висок ще бъде ток, генериран в частта.

2) Най-големият брой линии на потока в соленоидната намотка са към центъра на намотката. Линиите на потока са концентрирани вътре в намотката, осигурявайки максимална скорост на нагряване там.

3) Тъй като потокът е най-концентриран близо до самите завои на намотката и намалява по-далеч от тях, геометричният център на намотката е слаб път на потока. По този начин, ако дадена част трябва да бъде поставена извън центъра в намотка, областта, по-близо до завоите на намотката, ще пресича по-голям брой линии на потока и следователно ще се нагрява с по-висока скорост, докато площта на частта с по-малко свързване ще да се нагрява с по-ниска скорост; полученият модел е показан схематично на фиг. 2. Този ефект е по-изразен в високочестотно индукционно нагряване.

 

дизайн на намотки за индукционно нагряване
индукционни нагревателни бобини.pdf 

[pdf-embedder url=”https://dw-inductionheater.com/wp-content/uploads/2015/03/induction_heating_coils_design.pdf”]

[pdf-embedder url=”https://dw-inductionheater.com/wp-content/uploads/2015/03/Induction_Heating_Coils_Design_and_Basic_Design.pdf”]