Индукционен алуминиев процес на запояване

Индукционен алуминиев процес на запояване

Индукционната алуминиева спойка става все по-често срещана в индустрията. Типичен пример е спояване на различни тръби към автомобилния топлообменник. Алуминият изисква много енергия за нагряване чрез индукция и неговата топлопроводимост е 60% в сравнение с медта. Дизайнът на бобината и времето за подаване на топлина са от решаващо значение за успешния процес на запояване при алуминиеви части. Неотдавнашните постижения на алуминиевите материали с ниска температура позволяват индукцията ефективно да замени нагряването на пламъка и пещта в алуминиеви модули с голям обем.

Успешното запояване с алуминиеви детайли изисква правилно запълване на алуминиевата сплав, използвана за частите, и правилния флюс за сплавта. Производителите на пълнители Braze притежават собствени алуминиеви сплави и флюсови материали, които работят с техните сплави.