Принцип на запояване и запояване

Индукционно запояване и запояване Принципното запояване и запояване са процеси на съединяване на подобни или различни материали с помощта на съвместим пълнежен материал. Пълнителите включват олово, калай, мед, сребро, никел и техните сплави. По време на тези процеси само сплавта се топи и втвърдява, за да се присъедини към основните материали на заготовката. Пълнещият метал се изтегля в ... Прочети повече

Какво е индукционно нагряване?

Какво е индукционно нагряване?

Индукционно нагряване е процесът на нагряване на електропроводим обект (обикновено метал) електромагнитна индукция, където вихровите токове (наричани още токове на Фуко) се генерират в рамките на метала, а съпротивлението води до нагряване на метала от джоул. около намотката, циркулиращият ток (индуциран, ток, вихрови ток) се генерира в детайла (проводящ материал), топлината се получава, когато вихровият ток протича в зависимост от устойчивостта на материала.Основните принципи на индукционното нагряване са били разбрани и приложени към производството от 1920s. По време на Втората световна война технологията се развива бързо, за да отговори на неотложните военни изисквания за бърз и надежден процес за втвърдяване на металните части на двигателя. Съвсем наскоро фокусът върху технологиите за производство на постно и акцентът върху подобрения контрол на качеството доведе до преоткриване на индукционната технология, заедно с развитието на точно контролирани, всички твърдотелни индукционни захранвания.

induction_heating_principle
induction_heating_principle

Как работи индукционното отопление?

An Индукционен нагревател (за всеки процес) се състои от индукционна намотка (или електромагнит), през който преминава високочестотен променлив ток (АС). Топлината може да се генерира и от загуби на магнитна хистерезис в материали, които имат значителна относителна пропускливост. Използваната честота на променлив ток зависи от размера на обекта, вида на материала, свързването (между работната намотка и обекта, който се нагрява) и дълбочината на проникване. Високочестотното индукционно нагряване е процес, който се използва за свързване, втвърдяване или омекотяване на метали или други проводими материали. За много съвременни производствени процеси, индукционното нагряване предлага атрактивна комбинация от скорост, последователност и контрол.

Какво представляват приложенията за индукционно отопление

Индукционно нагряване е бърза, чиста, незамърсяваща форма на отопление, която може да се използва за нагряване на метали или промяна на свойствата на проводящия материал. Самата бобина не се нагрява и нагряващият ефект е под контрол. Твърдата транзисторна технология е направила индукционното нагряване много по-лесно, рентабилно за отопление за приложения, включително запояване и запояване, индукционна топлинна обработка, индукционно топене, индукционно коване и др.