RPR Индукционно отстраняване-индукция Отстраняване на ръжда и боя

RPR Индукционно отстраняване-индукция Отстраняване на ръжда и бои Как работи индукционното отстраняване Индукционното отстраняване е процес на подготовка на гореща повърхност. Индукционният генератор изпраща променлив ток през индукционна намотка, която генерира електромагнитно поле. Това поле индуцира токове, които се превръщат в топлина в контакт с проводящи материали като стомана. Топлината се генерира ... Прочети повече

отстраняване на индукционно покритие за отстраняване на боя

отстраняване на индукционното покритие за отстраняване на боя Принцип на отстраняване на индукционното покритие Индукционният дисондър работи по принципа на индукцията. В стоманената основа се генерира топлина и връзката се нарушава. След това покритието се отстранява изцяло, без да се разпада и напълно без замърсяващи агенти, т.е. взривни среди. Това очевидно прави обезвреждането и рециклирането на отпадъците ... Прочети повече