RPR Индукционно отстраняване-индукция Отстраняване на ръжда и боя