принцип на електромагнитно индукционно нагряване

принцип на електромагнитно индукционно нагряване

През 1831 г. Майкъл Фарадей открива електромагнитното индукционно нагряване. Основното принцип на индукционно нагряване е приложна форма на откритието на Фарадей. Факт е, че променливият ток, протичащ през верига, влияе върху магнитното движение на вторична верига, разположена близо до нея. Флуктуацията на тока вътре в първичната верига предостави отговора за това как се генерира мистериозният ток в съседната вторична верига. Откритието на Фарадей доведе до разработването на електрически двигатели, генератори, трансформатори и безжични комуникационни устройства. Неговото приложение обаче не е безупречно. Загубата на топлина, която възниква по време на процеса на индукционно нагряване, беше голямо главоболие, което подкопава цялостната функционалност на системата. Изследователите се стремят да сведат до минимум загубата на топлина чрез ламиниране на магнитните рамки, поставени вътре в двигателя или трансформатора.
Загубите на топлина, възникващи в процеса на електромагнитна индукция, могат да бъдат превърнати в продуктивна топлинна енергия в електрическа отоплителна система чрез прилагане на този закон. Много индустрии са се възползвали от този нов пробив чрез прилагане на индукционно нагряване.