Алуминиева нагревателна пещ

Непрекъсната алуминиева нагревателна пещ / алуминиеви сплави нагревател за загряване за отопление алуминиеви заготовки / пръти / пръти преди горещото формоване, екструзия, горещо валцуване и рязане и т.н.

Индукционно нагряване е доказан, надежден и ефективен метод за нагряване на горещо формиращи алуминиеви сплави. Алуминиевите сплави обаче имат свойства на материала, които, ако не бъдат отчетени, могат да доведат до неочаквани предизвикателства. Разбирането на уникалните аспекти на индукционното нагряване на алуминий може да бъде постигнато чрез разглеждане на свойствата, които правят алуминиевите сплави толкова изгодни материали.
Като се има предвид, че алуминият и неговите сплави предлагат многобройни предимства пред много други метали, не е изненадващо, че проучванията за уреди за нагряване на заготовки все повече включват нагряване на алуминиеви сплави. Много от тези проучвания се фокусират върху това как индукционното нагряване на алуминия се различава от индукционно нагряване от други материали - обикновено стомани - и как тези различия влияят върху качеството, ефективността и производителността на отоплението. Електромагнитната индукция е подходяща за нагряване на алуминиеви сплави. Въпреки това, има някои критични, но лесно пренебрегвани, реалности на нагряване на алуминиеви заготовки, които трябва да се вземат предвид при проектирането, експлоатацията и поддръжката на този вид оборудване.

По принцип, индукционното нагряване на алуминиеви сплави не се различава от това на други обикновени материали (например сплави от въглеродна стомана и неръждаема стомана). В крайна сметка разликите в материалните свойства отделят индукционното нагряване на алуминиеви сплави от други метали. Тези различия в материалните имущества, ако не бъдат отчетени, могат да доведат до неочаквано представяне на оборудването и практически предизвикателства. Тъй като потребителите на повечето системи за непрекъсната индукционна заготовка-отопление са запознати с индукционното нагряване на стомани и сплави от въглеродна стомана и неръждаема стомана, те осигуряват удобна отправна точка при разглеждането на непрекъснатото нагряване на заготовки от алуминиева сплав.

HLQ Индукция Оборудване Ко, ООД е специализирана в непрекъснато алуминиева нагревателна пещ/нагревател за алуминиева заготовка за загряване на алуминиеви заготовки / пръти / пръти преди горещото формоване, екструзия, горещо валцуване и рязане и др.

индукционна кована нагревателна пещ за горещо формоване на мед / месинг / алуминий / желязна стомана

непрекъсната алуминиева заготовка с нагряваща пещ с индукция

алуминиева заготовка за гореща кована пещ-алуминиева нагревателна системапроцес на нагряване на алуминиеви заготовки

алуминиева нагревателна намотка