Какво е индукционно топене?

Какво е индукционно топене?

Индукционно топене е процес, при който металът се топи в течна форма в тигела на индукционна пещ. След това разтопеният метал се излива от тигела, обикновено в отливка.

Какви са ползите?

Индукционно топене е изключително бърза, чиста и еднородна. Когато се извърши правилно, индукционното топене е толкова чисто, че е възможно да се пропусне етапа на пречистване, необходимо с други методи. Еднородната топлина, индуцирана в метала, също допринася за висококачествен краен резултат. Пещ за топене DaWei Induction имат разширени ергономични функции. Те не само правят работните места по-безопасни, но и увеличават производителността, като правят процеса на топене по-бърз и по-удобен. Къде се използва? Давей Индукционни системи за топене се използват в леярни, университети, лаборатории и изследователски центрове. Системите разтопяват всичко - от черни и цветни метали до ядрени материали и медицински / дентални сплави.

Какво оборудване / пещ е на разположение?

DaWei машина за индукционно нагряване Co предлага много различни индукционна пещ обхвати, за да отговарят на най-различни нужди на топене: едноосен наклон, двуосен наклон-излива, движеща се намотка, преобръщане и лаборатория.