Пластмасово инжекционно формоване с индукционно нагряване

Пластмасово инжекционно формоване с машина за индукционно нагряване Пластмасовото инжекционно формоване с индукционно нагряване изисква предварително загряване на формите до по-висока температура, за да се осигури правилното протичане или втвърдяване на инжекционно формования материал. Типичните методи за отопление, използвани в индустрията, са парно или резистивно отопление, но те са разхвърляни, неефективни и ненадеждни. Индукционното отопление е ... Прочети повече

Дизайн на индукционните намотки и основен PDF

Дизайн на индукционните нагревателни намотки и основен PDF В известен смисъл дизайнът на намотките за индукционно нагряване е изграден върху голям запас от емпирични данни, чието развитие произтича от няколко прости геометрични индуктори, като соленоидната намотка. Поради това дизайнът на намотките обикновено се основава на опит. Тази поредица от статии прави преглед на основните електрически ... Прочети повече

Изследвания и проектиране на IGBT захранване с индукционно отопление

Изследване и дизайн на IGBT захранване с индукционно отопление Въведение Технологията за индукционно отопление с предимството, което традиционните методи нямат, като висока ефективност на отопление, висока скорост, контролируема и лесна за реализация автоматизация, е модерна отоплителна технология и следователно има широк спектър на приложение в националната икономика и социалния живот. ... Прочети повече

Индукционни нагревателни лагери PDF

Развитието на възможностите на машините зависи от производството на лагери, които могат да работят при високи скорости на въртене. Модерен тип лагер, който се използва в машиностроенето, е индукционен нагревателен лагер. Този лагер има няколко предимства. Индукционните отоплителни лагери не се нуждаят от смазващо вещество. Няма механичен контакт ... Прочети повече

Основи на индукционното отопление PDF

Основи на индукционното нагряване физически принципи Характеристики на индукционното нагряване • Висока температура в детайла (в повечето случаи). • Висока плътност на мощността за кратко време на нагряване (в много приложения). • Висока честота (в много приложения). • Термичните източници са вътре в детайла. Основи на индукционното отопление Induction-Heating-fundamentals.pdf

технология на индукционната отоплителна система PDF

Преглед на технологията за индукционно нагряване 1. Въведение Всички приложени системи IH (индукционно нагряване) са разработени с помощта на електромагнитна индукция, която е открита за първи път от Майкъл Фарадей през 1831 г. Електромагнитната индукционна отопление се отнася до феномена, чрез който електрически ток се генерира в затворена верига от колебанията на тока в друга верига, поставена до ... Прочети повече

Теория на индукционното нагряване PDF

ИНДУКЦИОННО НАГРЯВАНЕ беше забелязано за първи път, когато беше установено, че топлината се произвежда в намотките на трансформатора и двигателя, както е споменато в глава „Термична обработка на метал“ в тази книга. Съответно беше изучена теорията на индукционното нагряване, за да могат двигателите и трансформаторите да бъдат изградени за максимална ефективност чрез минимизиране на загубите от отопление. Развитието … Прочети повече

PDF на принципа на индукционно отопление и апликации

Принцип на индукционно нагряване и приложения PDF изтегляне за изследване Електромагнитната индукция, просто индукция, е нагревателна техника за електропроводими материали (метали). Индукционното нагряване често се прилага в няколко термични процеса, като топене и нагряване на метали. Индукционното отопление има важната характеристика, че топлината се генерира в материала, за да ... Прочети повече